Om Verksemda
Attende

Kontakt oss

Linkar

Me har god erfaring innan rekneskap for primærnæringane, så vel som for aksjeselskap.

Våre kundar er verksemder innan landbruk, fiske, detaljhandel, entrepenør, transport, telecom og industri. Og me kan tilby:

  • Bilagsføring
  • Lønskjøring
  • Fakturering
  • Årsoppgjer
  • Sjølvmeldingar